Ett effektivt och kompetent Lund

Lund ska fokusera på kärnverksamheterna och det som skapar mervärde för Lundaborna. Varje ny investering ska noggrant prövas för att hushålla med skattepengarna; det innebär ett stort ansvar att ha hand om andras pengar.

Effektiviseringspolitiska rådet, som består av experter på kommunal ekonomi, har konstaterat att Lundaborna betalar mycket mer än andra kommuner utan att uppnå högre kvalitet inom äldreomsorg och grundskola. Detta är något som ska tas på allvar och leda till åtgärder. Det gäller att organisera kommunen smart och att arbeta långsiktigt med förbättringsarbete. Lund ska kunna jämföras med kommuner som åstadkommer mer med mindre pengar.

Fokus på det viktigaste

Skola, vård och omsorg är kommunens viktigaste uppgifter och måste ha högsta prioritet. Krav från medborgare och olika samhällsintressen som näringsliv, forskning och föreningsliv gör att betydande resurser avsätts till annat än kärnverksamheten. Dessa krav och önskemål måste alltid vägas mot kärnverksamhetens krav och prioriteras därefter.

Ansvarsfull utbyggnad

Lund ska ha som mål att bygga 600 bostäder per år i stället för nuvarande 800 bostäder. Att bygga för snabbt leder till ekonomisk växtvärk när det i rask takt ska byggas nya skolor, vägar och ledningar. Resultatet blir att kommunens låneskuld skjuter i höjden. Lägre byggtakt ger också utrymme för eftertänksam planering.

Arbeta smartare

Avskaffa onödiga arbetsuppgifter och administration. Ett ständigt förbättringsarbete med tydliga mål förenklar processer och ifrågasätter invanda arbetssätt. Fokus ska vara på det som skapar mervärde, att lära av misstag och goda exempel i omvärlden.

Effektivare upphandling

Förbättra upphandlingsprocessen och bygg upp intern projektledar- och beställarkompetens. Mer än en tredjedel av kommunens totala omsättning på sju miljarder kronor används till upphandlingar varje år; även måttliga besparingar ger stora effekter. Projektkostnader skenar ofta, och inhyrda projektledare betyder att kompetensen förloras vid avslutade projekt.

Budgetdisciplin

Framtida Lundabor ska inte skuldsättas; därför får kommunens låneskuld inte överstiga 60 procent av omsättningen. Varje budget måste innehålla marginaler, minst två procent för oförutsedda händelser. Dessa regler finns redan idag men efterlevs inte alltid av alla.

Skatten kunde vara lägre

Det går att sänka skatten om det förs en ansvarsfull politik och om inget oförutsett inträffar. Äventyrliga prestigeprojekt måste bannlysas. Skattesänkningar får aldrig genomföras till priset av lägre kvalitet i kärnverksamheten. Att redan nu lova skattesänkningar är ansvarslöst.