Jan Annerstedt

Ordförande

Kommunalråd, Ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Sven Landelius

Ordförande/vice ordförande

Ordförande i VA Syd ägarnämnd Lund och vice ordförande i VA Syd förbundsstyrelse.