VA Syd

Martti Niilekselä

Civilingenjör

Vice ordförande VA Syd ägarnämnd , ersättare VA Syd förbundsstyrelse.

Christian Gehrmann

Professor

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i VA Syd förbundsfullmäktige.