Kontakt

Välkommen till FörNyaLund. Vi arbetar bara för Lundabornas bästa, struntar i blockpolitiken och samverkar med alla goda krafter i Lunds kommun. Vi lyssnar gärna på dig och är öppna för nya idéer.
info@fornyalund.se
FörNyaLund
Box 1040
221 04 Lund

Börje Hed

Ordförande

Ann Tångmark

Vice ordförande

Jan Annerstedt

Oppositionsråd

Zenita Andersson

Politisk sekreterare