Kontakt

Välkommen till FörNyaLund. Vi arbetar bara för Lundabornas bästa, struntar i blockpolitiken och samverkar med alla goda krafter i Lunds kommun. Vi lyssnar gärna på dig och är öppna för nya idéer.

 

072-452 64 00
info@fornyalund.se
FörNyaLund
Box 1040
221 04 Lund

Ann Tångmark

Partiordförande

Börje Hed

Partiföreträdare