Börje Hed

Ledamot

Kommunalråd, vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Lunds kommuns fastighets AB.