Lunds kommuns fastighets AB

Börje Hed

Vice ordförande

Ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning, vice ordförande i LKF styrelse. Ordförande i FörNyaLund.