Börje Hed

Ledamot

Vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och Lunds kommuns fastighets AB.