Det kulturella Lund

Lundabygden har ett rikt kulturliv för alla medborgare med exempel som kulturnatten, kör- och humorfestivalerna, konstutställningar och en mångfald av konserter inom olika musikgenrer. I staden med det medeltida arvet och historiens vingslag bidrar driftiga medborgare aktivt till kulturutbudet, men kulturlivet behöver också bra scener och en långsiktigt stödjande kommunal kulturpolitik.

Lund är också ordets stad med många namnkunniga författare och en stor mängd bokförlag. Staden hyser fristadsförfattare och har nyligen ansökt om att bli en av UNESCO:s litteraturstäder.

Mer teater till barn och unga

Lund ska införa teatergaranti för alla barn i förskola och grundskola. I Teater Sagohuset och Månteatern har Lund en fantastisk teaterverksamhet för barn och unga som alla elever bör få ta del av. En tidig upplevelse av riktig teater ger inspiration och formar vår uppfattning av kultur genom livet.

Bibliotek på Östra torn eller Brunnshög

Det behövs ett nytt stadsdelsbibliotek på Östra torn eller Brunnshög. Kommunen har lokala bibliotek i många byar och stadsdelar men inte på Brunnshög och Östra torn. Medborgarna i den östra delen av staden bör få tillgång till samma service som övriga kommuninvånare.

Öka stödet till kulturentreprenörer

Kulturstödet ska utökas till viktiga scener och verksamheter såsom Mejeriet, Kino och Magle konserthus i Lund samt kulturhuset Trycket i Södra Sandby. Kulturlivet i Lund är unikt och präglas starkt av ideella krafter och initiativ och av ett brett engagemang bland medborgarna.

Lokaler till konstnärer

Kommunen ska erbjuda ändamålsenliga och billiga lokaler till konstnärer. Många gamla industrilokaler i kommunen står tomma länge innan de eventuellt omvandlas till något annat. Låt i stället konstnärer använda dem för att bidra till ett rikt lokalt konstnärsliv.

Bygg ut musikchecken

Musikchecken ska kompletteras och utvecklas för att säkerställa mångfald och ensemblespel. Musikchecksreformen har varit framgångsrik och minskat köer samt gett fler barn tillgång till subventionerade lektioner. Musikchecken ska därför byggas ut till att omfatta fler åldersgrupper.