Kerstin Frygner

Ledamot

Ledamot i Kommunfullmäktige och Barn- och skolnämnden.

Charlotte Lundgren

Ersättare