Politiker i kommunfullmäktige

Börje Hed

Teknologie doktor

Vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och styrelsen Lunds kommuns fastighets AB. Ordförande i FörNyaLund.

Jan Annerstedt

Professor

Kommunråd, ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Kerstin Frygner

Leg. psykolog, socionom

Ledamot i Kommunfullmäktige och Barn- och skolnämnden.

t.f vakant

Istvan Ulvros

Civilingenjör

Ledamot i Kommunfullmäktige och styrelsesuppleant i Kraftringen AB.

Ann Tångmark

Arkitekt

Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Byggnadsnämnden. Vice ordförande i FörNyaLund.

Lars Lindholm

Företagare

Vice ordförande i Renhållningsstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige samt Kommunfullmäktiges valberedning.

Marianne Rehnstedt

Civilingenjör

Ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Stiftelsen Lunds Barnhem .

Rolf Nilsson

Civilingenjör

Ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Tekniska nämnden.