Våra politiker

Politiker i kommunfullmäktige

Börje Hed

Teknologie doktor

Ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning, vice ordförande i LKF styrelse. Ordförande i FörNyaLund.

Ann Tångmark

Arkitekt

Oppositionsråd, ledamot i Kommunstyrelsen, Lunds Rådhus styrelse, KSAU, KSUU, Krisledningsnämnden, Demokratiberedningen samt ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning. Vice ordförande i FörNyaLund.

Jan Annerstedt

Professor

Ledamot i Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige, Visit Lunds styrelse samt ersättare i Kävlingeåns vattenråd årsstämmor och Stiftelsen Inkubatorerna i Lund (STIL) styrelse

Liv Severinsson

Doktor i medicinsk vetenskap

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i KSAGU och KS tillitsberedning.

Christian Gehrmann

Professor

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i VA Syd förbundsfullmäktige.

Martti Niilekselä

Civilingenjör

Ersättare Kommunfullmäktige och KF demokratiberedning , 2e vice ordförande i Servicenämnden, ledamot i Funktionshinderrådet, Vice ordförande VA Syd ägarnämnd, ersättare VA Syd förbundsstyrelse.