Våra politiker

Politiker i kommunfullmäktige

Börje Hed

Teknologie doktor

Ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning, vice ordförande i LKF styrelse. Ordförande i FörNyaLund.

Ann Tångmark

Arkitekt

Ersättare i Kommunfullmäktige, 2e vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i KF demokratiberedning, ersättare i KF valberedning, ledamot i Integrationsrådet. Vice ordförande i FörNyaLund.

Jan Annerstedt

Professor

Oppositionsråd och ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige, Lunds Rådhus styrelse, KSAU, KSUU, Krisledningsnämnden , Visit Lunds styrelse, Pensionärsrådet samt ersättare i Stiftelsen inkubatorerna i Lunds styrelse.

Liv Severinsson

Doktor i medicinsk vetenskap

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i KSAGU och KS tillitsberedning.

Christian Gehrmann

Professor

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i VA Syd förbundsfullmäktige.

Martti Niilekselä

Civilingenjör

Ersättare Kommunfullmäktige och KF demokratiberedning , 2e vice ordförande i Servicenämnden, ledamot i Funktionshinderrådet.