Vård- och omsorgsnämnden

Ann-Christin Lindbom

Ledamot

Ledamot i Vård- & omsorgsnämnden samt Funktionshinderrådet.