Kommunstyrelsen

Ann Tångmark Lundberg

Ledamot

Oppositionsråd, ledamot i Kommunstyrelsen, Lunds Rådhus styrelse, KSAU, KSUU, Krisledningsnämnden, Demokratiberedningen samt ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning. Vice ordförande i FörNyaLund.

Liv Severinsson

Ersättare

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i KSAGU och KS tillitsberedning.