Jan Annerstedt

Ledamot

Kommunalråd, ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Liv Severinsson

Ersättare

Ersättare i Kommunstyrelsen. Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.