Jan Annerstedt

Ledamot

Kommunråd, ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Liv Severinsson

Ersättare

Ersättare i Kommunstyrelsen.