Lars Lindholm

Vice ordförande

Ledamot i Kommunfullmäktige, Vice ordförande i Renhållningsstyrelsen, .

Björn Palmqvist

Ersättare