Lars Lindholm

Vice ordförande

Vice ordförande i Renhållningsstyrelsen, ersättare i Kommunfullmäktige.

Björn Palmqvist

Ersättare