Lars Lindholm

Vice ordförande

Ledamot i Kommunfullmäktige, Vice ordförande i Renhållningsstyrelsen.

Björn Palmqvist

Ersättare

Ersättare i Kommunfullmäktige, Ersättare i Renhållningsstyrelsen.