Om FörNyaLund

FörNyaLund är ditt lokala alternativ. Vi arbetar bara för Lundabornas bästa. Vi är sakliga och pragmatiska. Vi struntar i blockpolitiken och samverkar med alla goda krafter i Lunds kommun. Vi är inte bakbundna av gamla politiska överenskommelser – t ex om spårvagnar på gator och torg eller att bygga på den allra bästa åkerjorden.

Vi lyssnar på dig som medborgare. Vi lyssnar gärna på dina förslag och är öppna för nya idéer. Kommunen ska alltid ge service på ett enkelt och smidigt sätt. Du ska inte behöva vänta. Vi är noga med skattebetalarnas pengar, dina pengar. Vi tar dina rättigheter som medborgare och Lundabo på största allvar. Kontakta gärna våra kandidater direkt. Bli medlem och kom till våra öppna månadsmöten.

Vi är engagerade och tar personligt ansvar. Våra kandidater till fullmäktige och nämnder är kunniga och engagerade. Vi är inte trötta yrkespolitiker. Vi vill se konkreta resultat. Vi förnyar Lund och erbjuder dig ett bättre ledarskap i kommunen.

Styrelse

Ann Tångmark

Ordförande

Kerstin Frygner

Vice ordförande

Carl-Gustaf Jönsson

Sekreterare

Jan Froborg

Kassör

Jan Annerstedt

Ledamot

Rolf Hallgren

Ledamot

Lars Lindholm

Ledamot

Ingegerd Rabow

Ledamot

Liv Severinsson

Ledamot

Christer Pedersen

Suppleant

Katarina Sjoberg

Suppleant

Börje Hed

Adjungerad ledamot

Christer Hjort

Adjungerad ledamot