Aktuellt

GALTEN: Kommunstyrelsen röstade ned FNL’s förslag att starta arbetet med ny detaljplan

Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05 Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05 Reservation KS 2021-05-05 ärende 40 ”Omtag av kvarteret Galten: Ny detaljplan”  Byggföretag, kommunala tjänstemän och en gruppering lokala…

Varför vill Malmö gärna ha Lundabornas skit?

Det undrar FörNyaLund i den debattfolder som skickas ut till hushållen i Lund. Det är bättre att utreda klart först…

Krånglande spårvagnar

Spårvägen dras med stora problem. Bara en spårvagn av totalt sju fungerar vilket innebär att 4-5 avgångar per timme ersätts…

Låt avloppsvattnet renas i Lund!

DEBATTINLÄGG – I stället för att satsa 650 mkr på Källbyverket i Lund vill en knapp majoritet med (M), (S)…

Den största risken är att vara kvar i nuvarande Fritt sök-avtal

DEBATTARTIKEL På onsdag ska kommunstyrelsen i Lund ta ställning till vårt förslag att omförhandla Fritt sök. De negativa konsekvenserna av…

Vårfruskolans skolgård en viktig fråga

DEBATTINLÄGG Skolgård på tak – ingen bra idé FörNyaLund har hela tiden varit kritisk till förslaget att förlägga del av…

FörNyaLund: Byggnadsnämnden kan inte få styra ett fristående Skönhetsråd!

PRESSMEDDELANDE Kommunens skönhetsråd måste vara fristående från byggnadsnämnden. Det kan det inte vara om det samtidigt är underställt samma nämnd,…

FörNyaLund: Dags för ett omtag med kvarteret Galten!

PRESSMEDDELANDE -Nu är det dags för ett omtag med kvarteret Galten, säger FörNyaLunds Börje Hed, byggnadsnämndens 1:e vice ordförande. I…

Jan Annerstedt prisas för skydd av åkermark

PRESSMEDDELANDE christer.hjort@telia.com Riksföreningen Den Goda Jorden har tilldelat Jan Annerstedt sitt årliga pris ur Anders Stenströms Minnesfond för hans insatser…

FörNyaLund vill spara värdefull åkermark vid Höje å – Partiet röstade emot Byggnadsnämndens majoritet

PRESSMEDDELANDE christer.hjort@telia.com – Byggnadsnämnden har beslutat att meddela positivt planbesked för att bygga bostäder på St Lars-området söder om Höje…

Nästa