Aktuellt

Lundabornas missnöje med kongresscentret blir en het potatis till valet

Nu har byggnadsnämnden beslutat att bordlägga ärendet om Häradshövdingen. Majoriteten av ledamöterna ville fundera över sommaren. Det behöver inte vi…

Skrota omedelbart planerna på ett kongresscenter

I kväll ska Byggnadsnämnden ta ställning till arkitektförslagen som exploatören Skanska har presenterat. Utsedd vinnare är ”Hybrid”. Det presenterade förslaget…

Behövs verkligen ny bebyggelse vid S:t Jörgens Park?

Läs mer här FNL_utskick Bebyggelse vid Sankt Jörgens Park 2021-06-03

GALTEN: Kommunstyrelsen röstade ned FNL’s förslag att starta arbetet med ny detaljplan

Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05 Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05 Reservation KS 2021-05-05 ärende 40 ”Omtag av kvarteret Galten: Ny detaljplan”  Byggföretag, kommunala tjänstemän och en gruppering lokala…

Varför vill Malmö gärna ha Lundabornas skit?

Det undrar FörNyaLund i den debattfolder som skickas ut till hushållen i Lund. Det är bättre att utreda klart först…

Krånglande spårvagnar

Spårvägen dras med stora problem. Bara en spårvagn av totalt sju fungerar vilket innebär att 4-5 avgångar per timme ersätts…

Låt avloppsvattnet renas i Lund!

DEBATTINLÄGG – I stället för att satsa 650 mkr på Källbyverket i Lund vill en knapp majoritet med (M), (S)…

Den största risken är att vara kvar i nuvarande Fritt sök-avtal

DEBATTARTIKEL På onsdag ska kommunstyrelsen i Lund ta ställning till vårt förslag att omförhandla Fritt sök. De negativa konsekvenserna av…

Vårfruskolans skolgård en viktig fråga

DEBATTINLÄGG Skolgård på tak – ingen bra idé FörNyaLund har hela tiden varit kritisk till förslaget att förlägga del av…

FörNyaLund: Byggnadsnämnden kan inte få styra ett fristående Skönhetsråd!

PRESSMEDDELANDE Kommunens skönhetsråd måste vara fristående från byggnadsnämnden. Det kan det inte vara om det samtidigt är underställt samma nämnd,…

Nästa