Carl Gustaf Jönsson

Vice ordförande

Politisk sekreterare, vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och Fastighets AB Lunds Arena.

Maria Nermark

Ersättare

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen.