Jan Annerstedt

Ordförande

Kommunalråd, Ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Johanna Kyander

Ledamot