Tekniska nämnden

Jan Froborg

Ledamot

Ledamot i Tekniska nämnden, Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden samt Studentrådet