Jan Annerstedt

Ordförande

Kommunalråd, Ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Rolf Nilsson

Ledamot

Ledamot i Tekniska nämnden. Ersättare i Kommunalfullmäktige.