Jan Annerstedt

Ordförande

Ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Rolf Nilsson

Ledamot