Tekniska nämnden

Jan Annerstedt

Ledamot

Ledamot i Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige, Visit Lunds styrelse samt ersättare i Kävlingeåns vattenråd årsstämmor och Stiftelsen Inkubatorerna i Lund (STIL) styrelse