Det företagsamma Lund

Lunds näringsliv gynnas av tusentals studenter, lärare och forskare som bidrar med ny kunskap och kreativa idéer. Därför ska det också vara lätt att starta företag, och entreprenörer ska känna sig välkomna. Kommunen ska bidra med väl fungerande kommunal service som gör Lundabygden till en attraktiv plats att arbeta, bo och leva i.

Det finns starka band mellan utbildningar och forskning på Lunds universitet och universitetssjukhuset. Sjukhuset är också en stor och viktig arbetsplats i kommunen.

Stadsintegrerat näringsliv

Verksamheter som inte bullrar och smutsar ned ska komplettera boende, handel, restauranger och annan service i nya utbyggnadsområden. Det är viktigt för en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och bidrar till en stimulerande och trygg miljö under alla tider på dygnet. Fler arbetsplatser i Lunds innerstad och stadsdelar innebär mer liv och rörelse.

Gynna nyföretagande

Öppna en välfungerande väg in för alla som vill starta företag eller flytta sin verksamhet till Lund. Kommunen har en lång tradition av att starta globala innovativa företag baserade på samarbete med universitetet. Lunds kommun ska underlätta för näringslivet så att fler företag etableras.

Mer utrymme för näringslivet i byarna

Ändra kommunens riktlinjer så att mer företagsmark blir tillgänglig i de östra tätorterna. Dessa orter får inte bli sovstäder som präglas av arbetspendling. Idag är det brist på företagsmark i Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp. Därför bör bättre förutsättningar ges för attraktiva arbetsplatser i byarna.

Ett utvecklat universitetssjukhus i staden

Sjukhusets verksamheter måste ligga nära utbildningslokaler och medicinsk forskning för att säkerställa vårdkvalitet och framtida innovationer. Att flytta sjukhuset till Brunnshög är även olämpligt med hänsyn till de mycket stora arealer av världens bästa åkermark som skulle förstöras. Sjukhuset bör ligga centralt och nuvarande plats kan nyttjas bättre genom att även områdets nordöstra del tas i anspråk för sjukhusverksamhet.

Fler ungdomslägenheter

Unga i Lund ska ha möjlighet att skaffa en egen lägenhet. LKF bör reservera en viss andel av de lediga, mindre lägenheterna till ungdomar mellan 18 och 25 år. Det ska vara möjligt att stå kvar i den kommunala bostadskön för den som bor i ungdomslägenhet.