Valnämnden

Zenita Andersson

Ledamot i Valnämnden, politisk sekreterare FörNyaLund.