Byggnadsnämnden

Ann Tångmark

2e vice ordförande

Ersättare i Kommunfullmäktige, 2e vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i KF demokratiberedning, ersättare i KF valberedning, ledamot i Integrationsrådet. Vice ordförande i FörNyaLund.