Byggnadsnämnden

Jan Froborg

2e vice ordförande

2e vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden samt Studentrådet