Börje Hed

Vice ordförande

Vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och Lunds kommuns fastighets AB.

Ann Tångmark

Ersättare

Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Byggnadsnämnden.