Börje Hed

Vice ordförande

Kommunalråd, vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Lunds kommuns fastighets AB.

Ann Tångmark

Ersättare

Ersättare i Kommunfullmäktige och Byggnadsnämnden.