Istvan Ulvros

Styrelsesuppleant

Ledamot i Kommunfullmäktige och styrelsesuppleant i Kraftringen AB.