Carl-Gustaf Jönsson

Ledamot

Politisk sekreterare, vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och Fastighets AB Lunds Arena.