Bli medlem

Välkommen att bli medlem – endast 100 kronor/år.

Bankgiro 530-0827 eller Swish-konto 123 626 50 94.

Kom ihåg att skicka ett mejl till info@fornyalund.se med dina kontaktuppgifter samtidigt som du betalar medlemsavgiften!

De uppgifter vi behöver är: namn, e-post, telefon och adress

Personuppgiftsbehandling (GDPR): Genom att anmäla dig som medlem i FörNyaLund godkänner du att vi registrerar ditt namn, postadress, emailadress och telefonnummer i vårt medlemsregister. Dessa uppgifter används endast för att kontakta medlemmar angående partiets verksamhet. Du har rätt att när som helst begära att vi raderar uppgifterna om dig genom att skicka ett skriftligt meddelande till FörNyaLund, vilket innebär att du inte längre kan vara medlem i partiet. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.