Servicenämnden

Martti Niilekselä

2e vice ordförande

Ersättare Kommunfullmäktige och KF demokratiberedning , 2e vice ordförande i Servicenämnden, ledamot i Funktionshinderrådet.