Servicenämnden

Martti Niilekselä

2e vice ordförande

Ersättare Kommunfullmäktige och KF demokratiberedning , 2e vice ordförande i Servicenämnden, ledamot i Funktionshinderrådet, Vice ordförande VA Syd ägarnämnd, ersättare VA Syd förbundsstyrelse.