Varför vill Malmö gärna ha Lundabornas skit?

Det undrar FörNyaLund i den debattfolder som skickas ut till hushållen i Lund. Det är bättre att utreda klart först om Källby kan uppdateras och behållas. Förutom miljöeffekterna i Höjeådalen kan kommunen då spara miljarder av skattebetalarnas pengar. Läs mer klicka här!