Överförmyndarnämnden

Per Göran (PG) Nilsson

Ersättare

Ersättare i Överförmyndarnämnden.