Tunaparken har fått en unik ny lekplats för barn i nästan alla åldrar

Parken återinvigdes igår av Torvald Colliander, ättling till den kände lundabiskopen Johan Henrik Thomander (1798-1865). Mer än hundra personer var församlade, när solen stod som högst denna septemberdag. Det röda bandet klipptes av Torvald Colliander efter att Jan Annerstedt (FNL), tekniska nämnden, och Karl Oscar Seth, stadens trädgårdsmästare, berättat om Tunaparkens förnyelse, stadsdelens nya attraktioner och parkens intressanta historia.
Lundabor och besökare ska nu bli inspirerade att leka, träna och röra sig mera i den nygamla Tunaparken. Fåglar, insekter och kanske en och annan skogsmus ska samtidigt ges bättre livsrum. Biodiversitet – även i den urbana miljön – är ett bärande tema för Lunds kommuns parkstrategi.
Höjdpunkten på dagens invigning var Torvald Collianders gripande berättelse om sprängningen 1948 av Tuna Slott, som ritats av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall och byggts vid mitten av 1800-talet. Lunds kommun hade bestämt att slottet skulle rivas och slottsparken bli offentlig.
Lille Torvald, 5 år, såg rivningen tillsammans med sin äldre bror och kände tryckvågen vid sprängningen. Ett starkt minne. 73 år senare invigde samme Torvald en replik i mindre storlek av slottet. Cirkeln slöts när några femåringar fick klättra upp i lekslottet och rutscha ned från tredje våningen, påhejade av sina föräldrar.