Ska järnvägen gå i en tunnel eller i markplan?

Karin Svensson Smith (MP) möter Börje Hed (FörNyaLund) i ett samtal om järnvägen.

Ska järnvägen gå i en tunnel eller i markplan? Kom och lyssna på olika perspektiv på en viktig fråga för alla lundabor.

Stadsbibliotekets atriumgård klockan 17:45 måndagen 18 mars.