Om FörNyaLunds förste ordförande Sverker Oredsson

Professor Sverker Oredsson 1937-2018

Idag måndag den 4 juni 2018 tar vi farväl av Sverker Oredsson vid en begravningsgudstjänst i Lunds Domkyrka.

Sverker Oredsson inledde sin långa karriär i Lunds offentliga liv som ordförande i studentkåren. Snart var han också involverad i kommunalpolitiken samtidigt med sitt engagemang som akademisk forskare och skribent i tidningar och tidskrifter. 1974-82 var han kommunalråd för folkpartiet i Lunds kommun, under en period tillika ordförande i kommunstyrelsen.

Efter en sejour som Lunds universitetsdirektör (1982-1989) återvände Sverker Oredsson till historiska institutionen som professor. Han har skrivit böcker och vetenskapliga artiklar om Gustav Adolf och trettioåriga kriget, om Lunds universitet under andra världskriget, om Lunds moderna historia och om svensk järnvägspolitik. Hans sista bok – ”Nils Edén – demokratins statsminister” – utkom 2017. Han hann aldrig slutföra en planerad bok om Europas historia.

2014 ställde sig Sverker Oredsson i spetsen för det lokala motståndet mot spårvägsplaner i Lund. Han förespråkade bekvämare och tekniskt mera avancerade lösningar för kollektivtrafiken som utsläppsfria elbussar.

När det lokala partiet FörNyaLund bildades valdes Sverker Oredsson till dess förste ordförande. Vid kommunalvalet i september 2014 fick partiet efter bara några månaders kampanj drygt 6 procent av rösterna och fyra mandat i kommunfullmäktige. Som politisk ledare blev Sverker Oredsson därmed medförfattare till ett nytt kapitel i Lunds moderna historia. Så sent som några månader före sin bortgång, bidrog han till partiets valprogram för 2018.

Frågor kring demokrati, medborgerligt engagemang och gemensam konfliktlösning i olika samhällsfrågor sysselsatte Sverker Oredsson både som historiker och som praktiskt arbetande intellektuell. Hans djupa kunskaper, orädda engagemang och frispråkighet påverkade lundaborna. Han är sörjd och saknad av många.

Styrelsen, FörNyaLund, genom
Jan Annerstedt
Christer Hjort