Lundabornas missnöje med kongresscentret blir en het potatis till valet

Nu har byggnadsnämnden beslutat att bordlägga ärendet om Häradshövdingen. Majoriteten av ledamöterna ville fundera över sommaren. Det behöver inte vi i FörNyaLund göra – vi vill skrota förslaget här och nu. Jag misstänker att Lundabornas missnöje gör att frågan blir en het potatis med tanke på att det snart är val. Fortsättning följer…
Börje Hed
Ledamot i Byggnadsnämnden och ordförande i FNL

Foto: Klas Andersson