LUND ORDETS STAD – KoF GER PENGER TILL LITTERATURFEST/BOKMÄSSA I DECEMBER

Inför förra valet lanserade FNL Lund som Ordets stad. Under de senaste åren har flera aktiviteter rymts inom begreppet så som fristadsförfattare och etablerade aktiviteter så som barnbokfestivalen Litteralund och Folkets hörna. Som en del av budgetöverenskommelsen med S, tog vi i veckan i Kultur- och fritidsnämnden ytterligare ett steg med att avsatte pengar för en större litteraturfest/bokmässa i december. Vi hoppas kunna genomföra den i en renoverad Stadshall.
Christian Gehrmann (FNL)
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden