Aktuellt

ÄR GALTEN RÄDDAD?

Kommunen har ingått ett markanvisningsavtal med ett byggföretag som vill bygga bostäder och butiker på kvarteret Galten strax söder om…

SLÖSERI MED KOMMUNALA SKATTEPENGAR

30 miljoner kr ska Lunds kommun använda för att installera två tillfälliga idrottshallar på Bollhusets parkering. Det beslutet fattade kommunstyrelsen…

Brett stödpaket till alla typer av föreningar!

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden igår, finns 2 miljoner att söka för föreningar som förlorat pengar under pandemin. Det…

Tunaparken har fått en unik ny lekplats för barn i nästan alla åldrar

Parken återinvigdes igår av Torvald Colliander, ättling till den kände lundabiskopen Johan Henrik Thomander (1798-1865). Mer än hundra personer var…

FörNyaLunds reservation. Ärende 9 ”Häradshövdingen”. BN 2021-09-21.

Skanskas arkitekter har tagit fram ett förslag till mötesanläggning som följer de instruktioner som lämnats av Skanska. Resultatet kan inte…

FÖRNYALUND SÄGER NEJ TILL NY FRISKOLA PÅ ANNEHEM

Hemsö har ansökt om en ny detaljplan som bl.a. innebär möjligheten att bygga en ny stor grundskola på f.d. Norra…

Lundabornas missnöje med kongresscentret blir en het potatis till valet

Nu har byggnadsnämnden beslutat att bordlägga ärendet om Häradshövdingen. Majoriteten av ledamöterna ville fundera över sommaren. Det behöver inte vi…

Skrota omedelbart planerna på ett kongresscenter

I kväll ska Byggnadsnämnden ta ställning till arkitektförslagen som exploatören Skanska har presenterat. Utsedd vinnare är ”Hybrid”. Det presenterade förslaget…

Behövs verkligen ny bebyggelse vid S:t Jörgens Park?

Läs mer här FNL_utskick Bebyggelse vid Sankt Jörgens Park 2021-06-03

GALTEN: Kommunstyrelsen röstade ned FNL’s förslag att starta arbetet med ny detaljplan

Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05 Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05 Reservation KS 2021-05-05 ärende 40 ”Omtag av kvarteret Galten: Ny detaljplan”  Byggföretag, kommunala tjänstemän och en gruppering lokala…

Föregående
Nästa