FÖRNYALUND SÄGER NEJ TILL NY FRISKOLA PÅ ANNEHEM

Hemsö har ansökt om en ny detaljplan som bl.a. innebär möjligheten att bygga en ny stor grundskola på f.d. Norra sjukhusets område. I närheten finns Fäladsgården, en kommunal skola, som tillsammans med Delphinskolan har mer än tillräcklig kapacitet för de förväntade behoven i området.

Om det byggs en stor friskola i området kommer detta att äventyra utvecklingen av de kommunala skolorna. Vidare är risken uppenbar att de kommunala skolorna får dålig beläggning vilket belastar skolbudgeten. FörNyaLund anser att pengarna ska användas till ökad lärartäthet och inte till onödiga lokalkostnader.

Idag möts elever med olika socioekonomiska bakgrund på samma skola. Om friskolan etableras är sannolikheten stor att de resursstarka eleverna väljer denna skola. Denna friskoleetablering kommer då att få en segregerande effekt. FörNyaLund anser att en av kommunpolitikens viktigaste uppgifter är att motverka segregation både vad gäller bostadsbyggande och skolan.

FörNyaLund har inga ideologiska bindningar vare sig för eller emot friskolor. I många fall har friskolor som Montessori bidragit till pedagogisk utveckling och varit ett bra alternativ till den kommunala skolan. I just detta fall är emellertid nackdelarna med etableringen både stora och uppenbara.

FörNyaLund kommer att i Byggnadsnämnden yrka på avslag när frågan kommer upp till beslut.

Börje Hed, ordförande i FörNyaLund

Vice ordförande i Byggnadsnämnden