Den bästa jorden – den bästa maten

Välkommen till Stadshallen vid Stortorget i Lund måndag 9 april kl 17–20. Fri entré.

Forskare, företagare och planerare om det svåra att utveckla och skydda den allra bästa åkerjorden i Skåne och i Lund. Vart är vi på väg när 2 270 hektar av god åkermark i Lunds kommun tagits ur bruk på bara 25 år? Ställ dina frågor och få svar.

  • Lund har den allra bästa jorden: Men vad bör göras?
  • Grön hälsa: Barn- och äldreperspektiv på en tätare stad
  • Rikare odlingslandskap med (eller utan) biologisk mångfald
  • Smart mat: Skånes livsmedelsstrategi fram till 2030
  • Från hållbart lantbruk till konsumentstyrd kretsloppsekonomi
  • Kulturturism, miljökvalitet och grön upplevelseekonomi
  • Smaka på Skåne: Framtidens mat och måltidsupplevelser

Inledare från Lunds universitet, SLU Alnarp, LRF, Region Skåne, Livsmedelsakademin, Wapnö Gård m . Moderator Peter Sylwan.

Ett grönt initiativ av Centerpartiet och FörNyaLund med anledning av Lunds kommande Översiktsplan.

För fullständigt program var god se:
www.centerpartiet.se/lund
www.fornyalund.se