”DALBYDALEN” – MÖTE I DALBY MED LOKALA PARTIET Förnyalund

 

När årets Almedalsvecka inleddes, öppnade FörNyaLund för drop-in-samtal med intresserade Dalbybor på temat ”Vad behöver göras i Dalby?” Platsen var Dalby Gästis. På innergården serverades kaffe med nybakade vetelängder direkt från Dalby Kakbutik. Fem förtroendevalda med olika politiska uppdrag i kommunen representerade det lokala partiet. FNL’s politiker åker inte till Visby på skattebetalarnas pengar. De jobbar vidare på hemmaplan.

Frågorna som diskuterades denna sommardag blev många. Fokus på samhällsservice och bättre livsmiljö. Mycket görs redan på initiativ från hängivna Dalbybor utan kommunalt stöd. Det konstaterades att Dalby rymmer ovanligt många, mycket aktiva medborgare. Det saknas inte initiativrika eldsjälar.

Kommunen (och regionen) kan därför – med ganska små medel – göra mera för att möta aktuella krav och ta tillvara kloka initiativ från Dalbyborna som Dalby Måltidsgille och Destination Dalby. Ett 30-tal skarpa förslag lyftes fram under eftermiddagstimmarna. FörNyaLundarna lovade att föra fram förslagen i kommunpolitiken.

Några exempel:

– Kommunen kan agera mera för att få gröna stadsbussar till och från Lund.
– Bostäder för 55+ med utökad service som alternativ till att bo kvar i villan på äldre dagar.
– Bättre måltidserbjudanden för seniorer (idag hänvisar kommunen till take-away i varuintaget på Nyvångskolan).
– Trygghetsinsatser som t ex kameror på vissa utsatta stråk och mer närvaro av polis (jfr de senaste dagarnas bilbränder, stölder och nattliga störningar).
– Snabbutbildning i hjärt- och lungräddning och Första Hjälpen.
– Fler och bättre underhåll av boule-banor.
– Bidrag till de nya och planerade kultur- och fritidsevenemangen i Dalby.
– Insatser för att systematiskt förbättra den byggda miljön i centrum av Dalby respektive i vissa områden i utkanten.