BUSS + SPÅRVAGN = SANT?

Lund har sedan många år överlåtit ansvaret för kollektivtrafiken i stan på Region Skåne. Regionen står för driften av de gröna stadsbussarna – och även för spårvagnarna, som efter fyra år inte fungerar helt som utlovats: Olösta tekniska problem i vagnarna, driftsstörningar, lägre trafikfrekvens än utlovad, brister i anpassningen till resenärer med funktionsvariationer, olyckstillbud med andra trafikanter. Kommunen ansvarar för spåren till spårvägen.

Lundaborna och besökande behöver bättre lösningar för kollektivtrafiken – jämfört med den service som Region Skåne (genom Skånetrafiken) erbjuder Lunds kommun. Det lokala partiet (FNL) har under samråden mellan region och kommun många gånger krävt förbättringar. Samråd sker fyra gånger per år och kallas ”Kollvision 2030”.

STOCKHOLM, GÖTEBORG, NORRKÖPING

I fredags var jag i Stockholm för att se hur bussar och spårvagnar samkörs på samma körfält mitt i stan. Norrköping har jag besökt tidigare av samma skäl. I lördags gjorde jag studiebesök i Göteborg för att även där undersöka kollektivtrafikens problem och möjligheter.

-Jag förstår inte frågan, blev det första svaret från busschauffören, när jag undrade om det innebär problem att köra buss på spårvägsspåren i Göteborg.

-Det är inget problem över huvud taget, svarade chauffören. Bussarna har samma körfält som spårvagnarna på flera av busslinjer inne i stan. Så har det varit under många, många år, lade han till. Det fungerar bra.

ÅTERSTÄLL BUSSLINJE 7 PÅ S:T LAURENTIIGATAN

Ett exempel på FNL-initiativ till förbättringar i Lund: Redan innan spårvägen togs i bruk krävde FNL att busslinje 7, som då gick längs Kunskapsstråket, skulle fortsätta köra från Lund C direkt via Sankt Laurentiigatan och Norra Vallgatan till Sölvegatan och vidare genom LTH. Idag tar Linje 7 omvägen över Spolegatan, Kung Oscars väg, Kävlingevägen och Bredgatan. En extra kilometer.

Onödigt att genom omvägar spilla resenärernas tid. Innan spårvägen togs i bruk var Sankt Laurentiigatan en kortare och snabbare busslänk för studenter och forskare direkt till universitetet.

-Fel att tvinga bort alla gröna och gula bussar från Sankt Laurentiigatan, menar FNL. Gatan ligger idag öde, bortsett från spårvagnarna samt taxi och personbilar för närboende. Några busslinjer kan visst få plats på spårvägen – utan tekniska eller andra praktiska problem.

BUSSAR STÖR INTE SPÅRVAGNAR

Argumenten från Region Skåne mot att Sankt Laurentiigatan ska återskapas som länk för kollektivtrafik även med buss har varit krystade. Det viktigaste har varit att bussar inte ska riskera att störa spårvagnarnas framfart. Får man tro busschauffören i Göteborg existerar inte denna motsättning. Det menar också de ansvariga på SL i Stockholm och Västtrafik i Göteborg.

Bussar och spårvagnar kan lätt samköras i Lund – utan störningar – liksom i dagens Stockholm, Göteborg och Norrköping och på många andra platser världen över där det fortfarande finns spårväg i stadsmiljö.

ÖNSKAS: (1) Erfarenhetsutbyte med erfarna spårvägsexperter utanför Lund och (2) utbildning och annan kompetenshöjning hos ledamöterna i Region Skånes regionala kollektivtrafiknämnd.

Då skulle Sankt Laurentiigatan få tillbaka sina busslinjer – och servicen förbättras.

JAN ANNERSTEDT (FNL)