ÄR GALTEN RÄDDAD?

Kommunen har ingått ett markanvisningsavtal med ett byggföretag som vill bygga bostäder och butiker på kvarteret Galten strax söder om Mårtenstorget. Förslaget innehåller bl.a. ett tolvvåningshus samt flera andra mycket höga hus.

Inte oväntat har Lundaborna reagerat och protesterat. Detta brukar hjälpa föga när de partier i Lund som vill bygga snabbt, högt och tätt väl bestämt sig. Denna gång kan dock en teknikalitet vara på Lundabornas sida.

Markanvisningsavtalet löper ut vid jul

Exploateringsavtalet löper nämligen ut vid jul och måste förlängas för att inte automatiskt upphöra. Tvärtom föreslår nu kommunens tjänstemän (något oväntat) att kommunen ska besluta att INTE förlänga avtalet. Resultatet blir dock detsamma – avtalet upphör vid jul!

Om avtalet faller så faller också den planerade hårdexploateringen av området. Det återstår dock att se vad de exploateringsvänliga partierna gör. Det kan ju försöka få majoritet för att förlänga avtalet (eller teckna ett nytt). Detta är dock inte troligt att de vågar göra detta med hänsyn till att det snart är val.

Nytt förslag bör bevara äldre hus och park/skolgård samt bygga i lundskalan

Intressanta frågan är nu vad som ska göras på Galten istället. Vi tycker att ett nytt förslag ska innehålla mindre butiksyta, lägre hus, mer bostäder och park samt inte minst en anständig skolgård till Vårfruskolan. Dessutom bör äldre hus i kvarteret bevaras.

Framför allt tycker vi att Lundaborna ska få vara delaktiga – på riktigt! Alltså bör Lunds kommun göra om och göra rätt.