Visst vill FörNyaLund bygga ridhus på Ladugårdsmarken

– Viktigt för Lunds alla hästintresserade att det kommunala ridhusbygget inte försenas ytterligare. Det är dags att sätta spaden i jorden, säger Christian Gehrmann, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden med anledning av onsdagens valdebatt, arrangerad av Sydsvenskan.

– Det underlag som finns räcker gott för att fullfölja bygget. Det finns ett bygglov som är under prövning och när det beviljas är det detta vi bör gå vidare med direkt anser Christian Gehrmann.

– Tusentals Lundabor är engagerade i hästsport och de behöver bättre villkor för sin träning, bättre än vad kommunen erbjuder idag, säger Jan Annerstedt, ansvarigt kommunalråd som själv varit ryttare. För många unga tjejer och killar leder engagemanget till en positiv livsstil med ökad fysisk rörlighet under resten av livet och intresse för djur och natur. Lund är Sveriges ledande hästkommun och ska så förbli, tillägger Jan Annerstedt.