TILL DIG SOM BOR I DALBY MED OMGIVNING

Hej!

SNART ÄR VI 7 000 PERSONER I DALBY. Det påstår SCB (Statistiska Centralbyrån) i sin senast prognos. Det innebär 150 personer fler än idag. Dalby växer – men det bör ske sakta och varsamt. Trivsamheten och bykänslan måste bestå även i tider av tillväxt och förnyelse. Det anser FörNyaLund – det lokala partiet för hela Lundabygden. Vi har lyssnat på kraven från många Dalbybor.

STADSBUSSTRAFIK DALBY-LUND. Det borde vara självklart att Dalbyborna har stadsbusservice till och från Lund. Avståndet är ju bara drygt en mil. Malmö har lyckats få samma biljettpriser för bussresor inom hela kommunen och ändå är Malmös tre längsta stadsbusslinjer dubbelt så långa som Lunds.

DALBY BEHÖVER ”LÄGENHETER MED UTÖKAD SERVICE”. Den som vill lämna villan eller radhuset, men ändå bo kvar i Dalby ska ha alternativt boende. Jo, tomter finns för bostadsrätter och hyresrätter med utökad service – t ex lägenheter med extra plats för hobby, träning och motion och möjlighet att odla. Husbyggare har anmält intresse för tomterna och vill satsa på service till rimlig kostnad.

MITT I BYN. Många goda skäl finns att fortsätta utvecklingen av kvarteren runt Gästis, biblioteket och Trekanten. Många åker till Dalby för att äta gott en kväll och trivas i historisk miljö. Fler idéer ska förverkligas från Fokus-arbetet för Dalbys framtid.

CENTRUM KAN UTVECKLAS ÄNNU MERA. Det lokala partiet är gärna med även i nästa steg: Dalby kan bli ”Lundabygdens skafferi” och fungera som handelsplats för den nya, regionala matproduktionen. Ett förnyat Dalby centrum är redan på ritbordet, kanske även en förnyad mataffär som lockar fler att handla smakrika produkter av allra bästa kvalitet från Skånes kreativa mathantverkare.

”DET HÄNDER ALLTID NÅGOT I DALBY.” Det är fantastiskt med alla nya och återkommande initiativ: Dalby Marknad av Lions, Bilveterandagen, Historiska veckan, Kulturkvadrantens och bibliotekets många intressanta föredrag, det blivande museet i gamla polishuset, Sankt Nicolai Gille och Geologins dag. Kommunen ska aktivt stödja kulturens alla entreprenörer, menar vi i FörNyaLund. Dalby har idéerna och resurserna, men kommunalt stöd för verksamheten kan givetvis underlätta.

Gå gärna in på www.fornyalund.se för hela vårt valprogram. Vi hoppas på ditt stöd i valet! Vi lyssnar gärna på dina krav och önskemål – också efter valet. Det är så vi jobbar på att förnya Lundabygden.

Med vänliga sommarhälsningar

Jan Annerstedt

Kommunalråd med ansvar för kultur och fritid, trafik och teknik, mark & miljö