Till dig med barn i gymnasieåldern

Hej!

Du har säkert uppmärksammat debatten om hur antagningen till gymnasieskolan fungerar. Lundaelever som önskar gå på någon av de kommunala gymnasieskolorna i den egna kommunen konkurrerar med elever från ett trettiotal kommuner i södra Sverige. Det kallas för Fritt sök. Följden har blivit att antagningskraven drivits upp och är nu skyhöga.

Tanken bakom Fritt sök är sympatisk. Utan hänsyn till vara en elev bor i Skåne ska han eller hon söka till vilket gymnasium som helst. Fritt sök hade säkert fungerat väl om ett fåtal elever hade utnyttjat denna möjlighet eller om ungefär lika många hade sökt sig till Lund som från Lund. Så har det inte alls blivit.

Intresset för att gå på de kommunala gymnasierna i Lund är skyhögt samtidigt som ganska få Lundaelever söker sig till andra kommuner. Idag kommer mer än 60% av eleverna på gymnasierna i Lund från andra kommuner!

Det är inte acceptabelt att Lundaelever konkurreras ut av elever med högre meritvärde från andra kommuner. Idag kan inte en Lundaelev, med för riket genomsnittligt meritvärde, komma in på de högskoleförberedande programmen på någon av de kommunala gymnasieskolorna. När Lundaeleverna och deras föräldrar bor och betalar skatt i Lund ska de inte tvingas att lämna företräde till elever från andra kommuner.

Fritt sök innebär även andra problem med att 3 600 elever varje skoldag pendlar till Lund. Det finns ett stort tryck på att bygga fler gymnasieskolor vilket redan visar sig med bygget av det nya Hedda Anderssongymnasiet. Lunds skattebetalare tar stora risker med att bygga skolor, anställa lärare och administratörer som inte i första hand är till för Lundabor.

Systemet med Fritt sök måste sägas upp! FörNyaLund anser att det har spårat ur. Vi kräver att det sägs upp och att Lunds kommun öppnar upp för omförhandling. Principen måste bli att platserna på de olika programmen först fördelas på den egna kommunens elever. Därefter – i en andra omgång – fördelas resterande platser till elever från andra kommuner. Då garanteras Lunds ungdomar tillgång till sina egna gymnasier på rättvisa villkor.

Vill du veta mer om effekterna av Fritt sök kan du gå in på www.fornyalund.se. Där hittar du också hela vårt valprogram om hur Lund ska förnyas.

Din röst i kommunalvalet den 11 september kan göra skillnad. En röst på FörNyaLund är en röst för ett rättvist antagningssystem till gymnasieskolan.

Hälsningar

Jan Annerstedt

Kommunalråd

Börje Hed

Partiordförande