SLÖSERI MED KOMMUNALA SKATTEPENGAR

30 miljoner kr ska Lunds kommun använda för att installera två tillfälliga idrottshallar på Bollhusets parkering. Det beslutet fattade kommunstyrelsen på sitt möte denna onsdag. Hallarna kostar därutöver c:a 10 miljoner kr i årlig drift.

HEDDA ’GLÖMDE’ IDROTTSHALL TILL ELEVERNA

Allt detta görs för att kommunen i sin planering av Hedda Andersson-gymnasiet ’glömt’ att projektera och bygga idrottshallar till eleverna på skolan. Inte nog med att kommunen använder c:a 800 miljoner på att bygga Hedda-gymnasiet. Nu ska alltså två dyra temporära idrottshallar installeras på en p-plats. De ska rivas om bara några år.

NEJ TILL PROVISORIUM SOM RIVS SNART

Förnya Lund försökte idag på kommunstyrelsen avslå provisoriet och satsa direkt på en permanent lösning. FNL pekade på flera möjliga platser: dels i anslutning till Hedda-gymnasiet, dels vid Arenan, dels på två möjliga tomter vid Åkerlund & Rausings väg. Dit tar det bara få minuter för eleverna på Hedda att gå eller cykla. Medan idrottshallarna byggs kan eleverna använda idrottslokalerna i Arenan (och på Viktoriastadion) temporärt.

I IDEON-LÖSNINGEN HADE ALLT FÅTT PLATS

Inte att förglömma: Innan Hedda-gymnasiet började byggas på Svaneskolans tomt, erbjöd Wihlborgs skolanpassade lokaler på Ideon. Kommunen skulle få hyra skollokaler för att slippa bygga. Också lokaler för skolidrott fanns tillgängliga i området. Dessutom hade inte Svaneskolan behövt rivas.