Pressmeddelande: FörNyaLund satsar på de yngsta och de äldsta

”Lund kan bättre” är mottot för FörNyaLunds förslag till budget för nästa år. Trots en oförändrad skattesats är det en offensiv budget med förstärkning av barngrupperna i förskolan och rätt till äldreboende för alla från 85 år.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs budgetförslaget här