Nätverk av lokala politiska partier möts till helgen på årskongress i Lund

PRESSMEDDELANDE 12 maj 2022 

Sverige har fler politiska partier än någonsin. Sju lokala partier fick över 20 procent av rösterna i sina kommuner valet 2018. Lokala Partiers Nätverk är en riksorganisation för partierna, som nu möts under en konferens i Lund 14-15 maj. Det lokala kommun-partiet FörNyaLund står som värd för ett drygt 30-tal representanter för 17 framgångsrika lokala partier.

Konferensen blir samtidigt en gemensam början, en kick-off, för de lokala partierna i årets valrörelse. I fler än hälften av Sveriges kommuner har väljarna röstat in lokala partier i kommunfullmäktige. Vid senaste kommunalvalet röstade fler än 300 000 svenskar på ett lokalt parti. Mycket tyder på att fler kommer att göra så i september 2022.

Vallokalsundersökningar visar att alltfler väljare röstar på olika partier i valen till riksdag, region och kommun. 35 % röstade olika 2018. Starka indikationer finns att en stor och växande andel av medborgarna lägger sin röst på olika partier. Det noterar SKR (Sveriges kommuner och Regioner) i en analys av de senaste årens val.

– Syftet med konferensen för lokala partier från hela Sverige är utbyte av praktiska erfarenheter och hur dialogen med medborgarna kan fördjupas mellan valen, berättar Jan Annerstedt, kommunalråd i Lund. –De lokala partierna förnyar demokratin med nya arbetsformer och ändrar det politiska landskapet i många kommuner. Exempel på framgångspartier är Demokraterna i Göteborg som fick 17 procent av rösterna i valet 2018 och Perstorps Framtid som fick 29,8 procent samma år.

– Under helgens kongress ska partierna diskutera sitt politiska arbete och hur de kan öka engagemanget bland väljarna för viktiga samhällsfrågor, säger kommunalrådet Benny Engberg, Bollnäspartiet och ordförande för Lokala Partiers Nätverk. -Det är intressant att det redan finns lokala partier i 146 av Sveriges 290 kommuner. 171 partier, som inte är representerade i riksdagen, vann tillsammans 575 mandat vid senaste valet.

Under en inledande programpunkt på helgens konferens i Lund medverkar kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg (L) tillsammans med FörNyaLunds ordförande Börje Hed och diskuterar under rubriken ”Hur samarbeta och ta ansvar i en koalition med ett lokal politiskt parti?”. Under konferensen föreläser statsvetaren och valforskaren, docent Anders Sannerstedt varför det gick så bra för många lokala partier 2018 och vilka frågor som är årets utmaningar. Hur siktar lokala partier på framgång i årets valrörelse? Fem partier ska presentera redan pågående valkampanjer.

Vid söndagens avslutning på Kulturen i Lund inleder Joakim Hökegård, VD för Change The Agency, Göteborg, samtal om hur nya partier kan utveckla ett starkt politiskt varumärke med lokal identitet.

Information:

• Benny Engberg, ordförande, Lokala Partiers Nätverk. 070-228 52 59. engbergbenny@gmail.com

• Jan Annerstedt, FörNyaLund. Tel 070-723 28 00. jan@annerstedt.com.

• Zenita Andersson, FörNyaLund. Tel 073-027 28 27. zenita.andersson@fornyalund.se

Pressmeddelande Lokala Partiers Nätverk konferens 12-maj-2022