Krånglande spårvagnar

Spårvägen dras med stora problem. Bara en spårvagn av totalt sju fungerar vilket innebär att 4-5 avgångar per timme ersätts med buss medan bara 1-2 går med spårvagn. Detta är naturligtvis beklagligt men visar på de svårigheter som finns med just spårvagnar. Dessa problem kan förväntas finnas i vart fall under resten av februari månad.

Inte oväntade problem

Orsaken är att spårvagnar tillverkas i små serier och kundanpassas till varje anläggning. Detta gör att tillverkningen är mer ”hantverksmässig” än exempelvis tillverkningen av bussar. Dessa görs i stora serier vilket innebär att tillverkaren har möjlighet att testa och kvalitetssäkra fordonen innan de levereras till kund.

Ett av flera problem med spårvagnarna är att det bildats ”plattor” på hjulen. Dessa kommer när spårvagnen bromsas hårt och vissa hjul låser sig och kanar på skenan. Åtgärden är att montera loss boggin på spårvagnen, skicka iväg denna till en anläggning där hjulen kan svarvas om. Enligt uppgift finns sådana anläggningar i Norrköping och Stockholm. Under tiden står spårvagnen still i väntan på att få tillbaka sina hjul. Detta tycks ha drabbat tre spårvagnar.

Spårväg fel val för Lund

Detta är bara några av de problem som finns med spårvagnar. Dessutom är de dyra, oflexibla och tar stor plats i gaturummet. Några egentliga fördelar för Lund är svåra att se. Lund borde aldrig valt att anlägga en spårväg.

Ersättningsbussarna kan inte köra längs spåren eftersom man valt att anlägga dessa i en gräsbädd. Istället får de köra på andra vägar och i möjligaste mån ansluta till spårvägssträckan. Även detta är ett misstag vid projekteringen. Om spårvägssträckan hade varit körbar för bussar hade resenärerna inte påverkats av spårvagnsstrulet.

Men det kanske trots allt inte var ett misstag. Om bussarna lätt ersätter krånglande spårvagnar kanske många hade undrat varför vi inte ersätter alla spårvagnar med bussar – permanent!

Börje Hed, tek dr i transportteknik

Ordförande för FörNyaLund

Vice ordförande i Byggnadsnämnden

https://sverigesradio.se/artikel/fnl-om-sparvagnsfiaskot-staller-skarpa-krav-pa-skanetrafiken