Framgång för FörNyaLund i kommunvalet i Lund

Pressmeddelande: Framgång för FörNyaLund i kommunvalet i Lund