FörNyaLund: Lägg godstågen i tunnel genom Lund

FörNyaLund anser att det inte bör byggas fler spår i markplan från Lund C till station Klostergården eftersom det skulle innebära för stora ingrepp i kulturmiljön. Dessutom skulle den barriär som järnvägen redan utgör förstärkas ytterligare. Den bästa lösningen för tillkommande spår är att bygga en tunnel under stationen. Den kan användas för godståg, vilket skulle eliminera riskerna i samband med transporter av farligt gods. FörNyaLunds ordförande Börje Hed samtalar med Martti Niilekselä, kandidat på fullmäktigelistan (FNL).