FörNyaLund besöker Möllaregården – träffpunkt för seniorer

 

Möllaregården i stadsdelen Möllevången i Lund är välbesökt och uppskattad träffpunkt för seniorer. Nu hotas den av nedläggning i samband med att fastigheten där den är belägen föreslås rivas och ersättas med nybyggnation. Besökarna i Möllaregården och de boende i de omgivande radhusen är upprörda och pekar på en mängd fördelar med såväl träffpunkten som med de rivningshotade bostadshusen i kvarteret Riksvapnet 3. FNL, representerade av Ann-Christin Lindbom, ledamot i Vård- och omsorgsnämnden, besökte tillsammans med Kerstin Frygner, Inger Lövkrona (text) och Eva Björn (foto) häromveckan Möllaregården för att diskutera den uppkomna situationen och kunna bilda oss en uppfattning av läget.

”Mysig och hemtrevlig”

Den eftermiddag vi besökte Möllaregården hade ca fyrtio seniorer hittat dit för att ta del träffpunktens utbud av aktiviteter och social samvaro. Här finns ett stort sällskapsrum, vävrum, träningsrum, bastu, läsrum, kontor, kök och en rymlig hall. Lokalerna är vad vi kunde se i mycket gott skick, rymliga och lättillgängliga från markplanet. De vetter mot ut mot ett större grönområde, en trädallé och en gång- och cykelväg mot Sankt Hans backar. På sommaren hålls gympapassen ute på grönytorna. På andra sidan grönområdet finns radhusbebyggelse. Det visade sig att seniorer från hela Lund besöker träffpunkten och den uppfattades som ”mysig och hemtrevlig”, ”lätt att nå” och flera sade sig föredra Möllaregården framför andra träffpunkter.

Quiz, fotocirkel och ”existentiell frukost”…..

I Lunds kommun finns nio fysiska träffpunkter och en digital. En snabb granskning av träffpunkternas utbud under januari – februari i år visar en stor variation av aktiviteter – alltifrån quiz, gympa, föredrag, dans, yllebroderi, biljard, mindfulness, fotocirkel, ”existentiell frukost” med diakonsamtal, HBTQIA- grupper, för att nämna några, som annonseras i informationsbladet Seniorum. Imponerande utbud och alla evenemang är gratis. Besökaren betalar för fika och lunch.

Det behöver knappast sägas att träffpunkterna fyller en viktig funktion för seniorers livskvalitet och hälsa. Flera berättade vid vårt besök att de redan hade varit med om nedläggningar av omtyckta träffpunkter, såsom Nibblegården i Norra Nöbbelöv. Då en träffpunkt läggs ner eller flyttas upphör också ett väletablerat kontaktnät, och leder till att många stannar hemma i stället för att söka sig till nya träffpunkter. Kanske orkar man inte starta om igen eller kan helt enkelt svårt att ta sig till andra ställen med långa bussresor fram och tillbaka och byten i centrala Lund. Möllaregården, i likhet med andra träffpunkter, förebygger både psykisk ohälsa och ensamhet.

FörNyaLund säger nej till detaljplaneförslaget som tillåter rivning

Vi besökare från FNL fick många frågor om framtiden för Möllaregården och om rivningen av huset, frågor som vi dessvärre inte kunde besvara tillfredställande. Möllaregårdens framtid avgörs i vår och en detaljplan för området är ute för samråd. När planen behandlades i byggnadsnämnden drev FörNyaLund den skulle återremitteras och avskrivas. Tyvärr röstade majoriteten av nämndens ledamöter för att detaljplanen skulle gå vidare till samråd.

Flytta eller inte flytta?

Seniorerna upplevde sig inte ha fått vare sig adekvat information om Möllaregårdens framtid eller om rivningen av husen. LKF, som äger fastigheterna har bjudits in för att informera – för en tid sedan men inte hört av sig. Information via LKF:s hemsida ansågs inte vara tillräcklig, man ville åtminstone ha skriftlig information i brevlådan. De seniorer som bor i de rivningshotade husen har fått erbjudande om ersättningslägenheter. Flera har redan flyttat. Andra tvekar på grund av svårigheter att flytta på grund av ålder, dyrare hyra och dessutom har tidpunkten för rivning flyttats fram ett par år. För många innebär det att de inte vet om de ”hinner” flytta, om det är ”lönt” att flytta. Och trots allt trivs man mycket bra med både sina bostäder och med området och när ett hopp att rivningen inte kommer att verkställas.

Dags att se över seniorpolitiken i Lund?