FÖRNYALUND ÅKER INTE TILL ALMEDALEN. VI STARTAR ISTÄLLET ”DALBY- OCH LUNDADALEN”

DE LOKALA POLITIKERNA GÖR MERA NYTTA I LUNDABYGDEN

– ”Almedalsveckan är inget för Lunds lokala parti. Vi gör mest nytta på hemmaplan och arrangerar därför drop-in-möten i Dalby och Lund för att lyssna på medborgarna och samtala om vad som behöver göras för alla som bor och verkar i Lunds kommun”, säger Jan Annerstedt, oppositionsråd (FNL).

”Vad behöver göras i Dalby?” och ”Vad behöver göras i Lund?” är teman för två drop-in-möten under några timmar på DALBY GÄSTIS tisdagen den 27 juni respektive i LUNDS STADSHALL onsdagen den 28 juni. Båda mötena börjar klockan 15 och pågår i några timmar – eller längre om det finns intresserade medborgare.

Inbjudna till drop-in-samtal är alla som vill diskutera och framföra önskemål till de lokala politikerna. På plats finns förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden.

FIKA OCH SAMTAL OM LOKAL POLITIK

Intressanta samtal kan förväntas när medborgare och politiker fikar tillsammans. Runt kaffeborden uppmanas Dalbybor och Lundabor att samtala om vad som är dåligt respektive bra – och vad de lokala politikerna bör göra.

– ”Det ska vara lätt att påverka politiken också mellan valen”, säger Ann Tångmark, vice ordförande i FörNyaLund. ”Lokal demokrati betyder att Lundaborna ska ha insyn och möjligheter att påverka kommunala beslut som gör det bättre att bo och verka i hela Lunds kommun.”

FNL har med dessa drop-in-möten sneglat på vad danskarna gör av sitt Folkemøde varje år på Bornholm – i kontrast mot Almedalsveckan som ju mest samlar stora företag, statliga myndigheter och politiker kända från TV. Folkemødet präglas av folkrörelser, starkt engagemang och informella samtal över ett glas öl eller en kopp kaffe.

– ”Folkemødet på Bornholm inspirerar oss i Lundabygden till liknande dialoger och andra meningsutbyten – fast i mindre skala”, menar Jan Annerstedt (FNL). ”Politikerna borde lyssna mera och ta vara på idéer och engagemang i ideella föreningar och lokala organisationer.”