FNL informerar utländska medborgare inför valet

FNL informerar utländska medborgare inför valet