Ett år efter valet: FörNyaLund berättar vad partiet uppnått i en tryckt broschyr till alla hushåll i Lund

PRESSMEDDELANDE

christer.hjort@telia.com

Det här har vi uppnått under ett år efter valet berättar kommunpartiet FörNyaLund i en nytryckt, sexsidig broschyr, som i dagarna går ut till alla hushåll i Lund.

Partiet hade stor framgång i senaste kommunalvalet, då det fick nära 7 000 av lundabornas röster (8,6 % av de röstande).

– Vi är glada för de genomslag som våra vallöften har fått, säger partiets ordförande Ann Tångmark. – Men en politisk koalition innebär givetvis kompromisser och syftar på samarbetet med de fyra andra partierna i den så kallade Lundakvintetten.

– Det finns givetvis några bakslag, konstaterar Ann Tångmark. -Vi tycker att vi fick fram ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ med att lokalisera Heddagymnasiet på Ideon. Nu blev beslutet inte så och det innebär ju att Svaneskolan rivs för att ge plats för det nya gymnasiet.

– Barngrupperna i förskolan är fortfarande alltför stora. Det är för lite personal i förhållande till antalet barn. Vi fortsätter att kämpa för mindre barngrupper i förskolan, säger Ann Tångmark.

– Tillsammans med Kvintetten har vi uppnått att skatten hålls oförändrad under mandatperioden, framhåller Börje Hed, FörNyaLunds kommunalråd. En annan framgång är att utredningen om att förlägga järnvägen med plattformar under jord nu är igång.

Börje Hed vill också nämna att FörNyaLund arbetar med en utvecklingsplan för innerstaden, som man vill göra mer tillgänglig. Partierna i Kvintetten accepterar inte att det byggs högre hus än sex våningar i centrum.

FörNyaLund anser att Lund ska växa med förnuft och känsla. Att fortsätta och forcera fram 1200 bostäder per år medför en stor belastning på kommunens infrastruktur och service till medborgarna. FörNyaLund vill att arbetet med en ny översiktsplan ska komma igång omgående. Det ska ske med verkligt medborgarinflytande. Viktiga klimat- och miljömål får inte kompromissas bort!

FörNyaLunds broschyr

Ytterligare information

Ann Tångmark
E-post: a.tangmarklundberg@gmail.com

Börje Hed, kommunalråd
E-post: borje.hed@rft.se