DEBATTARTIKEL FNL: MER VALUTA FÖR SKATTEN!

Lunds kommun gick med underskott när de rödgröna partierna hade makten. Den styrande kvintetten som tog över lyckades vända trenden redan 2019. FörNyaLund har som en del av kvintetten starkt bidragit till den förbättrade ekonomiska hushållningen. Överskottet har använts till att betala delar av låneskulden. Lund investerar för ca 1 miljard kronor varje år och ju mer vi kan betala själva desto mindre kostar det framtida skattebetalare.

Överskottens tid är förbi och preliminära beräkningar för 2023 visar att kommunen kommer att sakna minst 100 miljoner kronor i kassan. Märkligt är att Socialdemokraterna vill satsa mer pengar på välfärden och därmed öka underskottet och Moderaterna vill sänka skatten vilket ger ett ännu större underskott. Oansvarigt tycker FörNyaLund.

Vi vill förbättra kvalitén både i skola och vård och omsorg och tror att det går att göra utan att satsa mer pengar. Genom att avskaffa onödig byråkrati och satsa på ett systematiskt förbättringsarbete är vi övertygade om att kostnaderna kan minska utan att kvaliteten påverkas. Detta är ett långsiktigt arbete som inte ger omedelbara effekter som Moderaterna tycks tro.

Ett systematiskt förbättringsarbete kräver politiskt vilja, långsiktighet och uthållighet. Det kräver ett starkt förändringsledarskap, en öppen tillåtande och ifrågasättande kultur och involvering av medarbetare. Det kräver mod att prioritera där det behövs och att vi jämför oss med omvärlden.

Effektiviseringspolitiska rådets rapport visar att Lund betalar mycket mer för likartad kvalitet inom skola och vård och omsorg när vi jämförs med mer effektiva kommuner.

Med ett långsiktigt förbättringsarbete är vi övertygade om att Lunds kommun kan ge lika bra service utan att vi höjer skatten och kanske kan skatten på sikt till och med sänkas. Vi kan även bidra till att kommande generationer slipper betala för nuvarande generations konsumtion.

Liv Severinsson (FNL) ersättare i Kommunstyrelsen

Börje Hed (FNL) ledamot i Kommunfullmäktige

Ann Tångmark (FNL) ledamot i Kommunfullmäktige