Brett stödpaket till alla typer av föreningar!

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden igår, finns 2 miljoner att söka för föreningar som förlorat pengar under pandemin. Det finns möjlighet att söka stöd för t.ex. arrangemang som man tvingats ställa in.
Detta är ett brett stödpaket till alla typer av föreningar, också de som inte fått stöd tidigare. Vi hoppas detta skall underlätta för de ideella eldsjälarna hjälpa till att få upp farten igen nu när vi öppnar upp igen på alla fronter.
Christian Gehrmann (FNL)
ordförande i Kultur och fritidsnämnden