Till dig som vill bo bra efter arbetslivet

Jag heter Cecilia Nelson och är sedan många år medlem i FörNyaLund.

Äldrefrågorna är viktiga för mig och mitt parti. Det gör mig upprörd när andra partier satsar stora pengar på olika prestigeprojekt som spårvägen, en onödig kongressanläggning vid Klosterkyrkan eller att bygga en tunnel för avloppsvatten till Malmö. Alla dessa pengar borde istället gå till kommunens kärnverksamhet som skola och äldreomsorg. Här finns många hål att fylla!

Lund ska vara en kommun där det attraktivt och meningsfullt att bo kvar efter avslutat arbetsliv. Detta ställer särskilda krav på varierade boendeformer anpassade till enskilda krav och möjligheter:

  • Boende med trygghet. När lägenheten känns för stor eller villaträdgården för jobbig ska det vara lätt att hitta boende med trygghet och den service som efterfrågas. Detta kan gälla gemensamhetsutrymmen, restaurang eller gym. FörNyaLund vill att kommunen intresserar de företag som har sådana boenden för att etablera sig i Lund och sälja kommunal mark för detta ändamål.
  • Mellanboende för den som vill och behöver. Den som så vill ska naturligtvis få bor kvar hemma även om vårdbehovet ökar. För den som hellre vill finna gemenskap och service ska erbjudas detta på vad vi kallar ett mellanboende. Detta är behovsprövat och riktar sig till personer med relativt stort vårdbehov men inte så stort att det krävs särskilt boende (SÄBO). FörNyaLund tror att denna boendeform kan skapa värdefull gemenskap och trygghet för många. 

Till sist bara en liten påminnelse. Många av oss röstar av gammal vana på samma parti i valet till riksdag, region och kommun. Jag tycker absolut att du ska ställa dig frågan om detta verkligen är det bästa. Jag tycker du noga ska studera vad de olika partierna vill i kommunalvalet och välja det som du tycker är bäst. Jag är övertygad om att FörNyaLund kommer högt upp på den listan.

Med vänlig hälsning

Cecilia Nelson